NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Het is een verzameling van technieken die zich richten op het waarnemen van gedrag, succesvolle communicatie en het veranderen van belemmerend gedrag.
Ons gedrag wordt namelijk bepaald door een aantal basisprogramma’s, overtuigingen en (onbewuste) reacties. Door veranderingen aan te brengen in de (non)verbale communicatie, zal er een neurologisch effect plaatsvinden en daarmee wordt de programmering in de hersenen beïnvloed.  

Boven je oude zelf uitstijgen
is afdalen naar de diepte
om te kunnen transformeren
naar een vorm die NU bij je past

Vanuit een huidige (probleem)situatie waarin iemand zich bevindt, wordt er gezocht naar de gewenste (doel)situatie.
Tijdens gesprekken zullen coach en coachee (iemand die wordt begeleid door een coach) verder in kaart brengen wat belemmerende- en helpende zaken zijn om de gewenste situatie te bereiken. 
Hierbij zal er tevens worden gekeken naar de manier waarop de coachee de wereld waarneemt en ervaart…..Iedereen heeft namelijk een voorkeurssysteem binnen de representatiesystemen auditief (horen & luisteren), visueel (zien), kinesthetisch (voelen & aanraken) of auditief digitaal (denken & weten).
Door aanpassingen te maken in de manier waarop zaken worden ervaren, kan er ruimte vrijkomen voor (andere) mogelijkheden en dus voor oplossingen. Bepaalde interventies kunnen hier verder bij worden ingezet.